Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Unha maneira de facer Europa

Liña de actuación 04

POSTA EN MARCHA DUNHA ESTRATEXIA DE GOBERNO ABERTO E OPEN DATA

A transparencia na xestión municipal que fará accesibles todos os datos públicos do Concello á cidadanía.

NECESIDADES

A operación está chamada a resolver tres necesidades:

OBXECTIVOS

 • Mellorar a transparencia na xestión municipal.
 • Adaptación á Lei 19/2013 de Transparencia, Acceso á Información e Bo Goberno.
 • Potenciar a participación cidadá, mellorando o acceso da cidadanía de Lalín aos procesos de toma de decisións.
 • Mellorar o coñecemento que teñen os veciños de Lalín sobre os principais asuntos municipais.
 • Deseño e desenvolvemento de ferramentas tecnolóxicas e plataformas de Goberno Aberto que faciliten o desenvolvemento real e efectivo de estos procesos no ámbito local.
 • Formación dos empregados municipais en Goberno Aberto.
 • Difusión do sistema de Goberno Aberto.

ACCIÓNS REALIZADAS

Espazo común dirixido á cidadanía, con especial fincapé na navegabilidade e usabilidade do sitio e centrado na xestión autónoma de contidos, cunha interface sinxela e intuitiva, capaz de ser xestionada por calquera usuario de ferramentas ofimáticas.

Operativa dunha solución de gravación, reprodución, xeración, sinatura electrónica e almacenamento de vídeos para os plenos das distintas institucións, incluíndo soporte técnico.

Contratación para a subministración e posta en marcha dun Portal de Transparencia para o Concello de Lalín, desenvolvendo unha serie de melloras nas súas ferramentas TIC e nas súas canles de relación co cidadán, co fin de mellorar a transparencia e fomentar a participación cidadá.

Subministración, instalación e posta en marcha dun sistema de gravación e retransmisión de actos que teñan lugar no salón de actos do Concello de Lalín, na Sala de Prensa do Concello e na pista principal do Lalín Arena, permitindo a realización manual e automática dos diferentes eventos que se celebran nos recintos enumerados.

RESULTADOS

 

 • Redeseño e actualización integral das webs, adaptándoas ás novas esixencias lexislativas, así coma a integración de apps participativas nelas.

 • Creación ex novo dun portal de Transparencia.

 • Adquisición dun sistema de vídeo acta que facilite o acceso dos cidadáns ao proceso de toma de decisións dos órganos colexiados do Concello. A través destas novas ou melloradas ferramentas tecnolóxicas e plataformas de Goberno Aberto conseguirase unha maior transparencia na xestión administrativa e mellorarase o acceso á información administrativa municipal por parte dos cidadáns, así coma a propia participación cidadá.

 • Desenvolvemento de accións formativas do persoal do Concello para a súa formación en solucións de Goberno Aberto.

 

Datos

inversión total
124.800 €
0%
FEDER
99.840 €
0%
concello
24.960 €
0%

NOTICIAS

O CONCELLO DE LALÍN LEVA A CABO UNHA ESTRATEXIA DE ‘GOBERNO ABERTO’ QUE MELLORA A SÚA TRANSPARENCIA E A RELACIÓN COS VECIÑOS MEDIANTE AS NOVAS TECNOLOXÍAS

O obxectivo é actualizar e mellorar os espazos virtuais do consistorio para dinamizar a participación cidadá.